Kostencalculatie

Voor het beheersen van de kosten van een project is een calculatie van essentieel belang. Hierdoor is men in staat tijdens de looptijd van een project voortdurend de kosten te bewaken zodat vroegtijdig op een eventuele budget overschrijding kan worden ingespeeld.

ADIM kan voor u deze kostencalculatie opstellen met als uitgangspunt het verlichtingsplan.

Hierbij worden eventuele risico’s zo goed mogelijk ingeschat waardoor het verschil tussen geprognotiseerde en gerealiseerde kosten minimaal is.

Tevens is het mogelijk door ons een kostenraming op te laten stellen die gebruikt kan worden voor een eventuele krediet- of subsidieaanvraag.

Waarom ADIM b.v.?

Van functioneel ontwerp tot uitvoering,
Adim verzorgt het gehele traject!